Technika grzewcza, jest bardzo ogólnym pojęciem ,które dotyczy wszystkiego, co jest połączone z ogrzewaniem. Ogrzewanie, przede wszystkim kojarzy się z ogrzewaniem pomieszczeń, to ogrzewane mogą być również inne rzeczy np. samochód czy boisko. 

Ogrzewanie, najprościej mówiąc to dostarczenie ciepła do pomieszczeń, bądź bezpośrednie ogrzewanie przedmiotów. Jest wiele metod aby dostarczyć ciepło do pomieszczeń. Technika grzewcza, jest zbiorem metod ogrzewania, które uwzględniają typ oraz użyte urządzenia grzewcze. Istnieje wiele firm, specjalizujących się w systemach ogrzewania, jedną z nich jest technika grzewcza Grudziądz.

Ogrzewanie centralne

Aby zapewnić odpowiednio wysoką temperaturę w pomieszczeniach budynku, należy dostarczyć energię cieplną. Istnieje kilka sposobów dostarczenia ciepła do pomieszczeń. Głównie, można podzielić je na miejscowe i centralne.

Ogrzewanie miejscowe – ustawienie źródła lub źródeł ciepła, w pomieszczeniu które ogrzewamy, ciepło nie powinno wydostać się poza ogrzewane pomieszczenie. Jeśli chcemy ogrzać kilka pomieszczeń, każde z nich musi mieć swoje własne źródło ciepła. 

Ogrzewanie centralne – ogrzewanie kilku pomieszczeń, z jednego źródła ciepła. Centralne ogrzewanie składa się z: źródła ciepła, systemu rozprowadzania, elementów przekazujących ciepło do pomieszczenia.

Hydraulik Grudziądz.

Ogrzewanie centralne, jest najpopularniejszą formą ogrzewania. Ogrzewanie centralne, to wybór pomiędzy:

 • grzejnikami,
 • promiennikami energii cieplnej, 
 • ogrzewaniem podłogowym. 

Możemy wyróżnić wiele typów grzejników, a ich liczba z roku na rok coraz bardziej wzrasta. Są to:

 • grzejniki gazowe,
 • konwekcyjne,
 • radiatorowe,
 • promienniki energii cieplnej,
 • nadmuchowe.

Zalety centralnego ogrzewania:

 • więcej miejsca w ogrzewanym pomieszczeniu – kocioł grzewczy nie musi znajdować się w pomieszczeniu ogrzewanym,
 • brak zanieczyszczeń w pomieszczeniu ogrzewanym,
 • możliwość ogrzewania podłogowego – nie trzeba montować grzejników,
 • możliwość zasilania energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych,
 • bezpieczeństwo użytkowania.